Σημαντικές Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία για προτάσεις συζήτησης :

27/04/2016

Καταληκτική ημερομηνία για περιλήψεις, και αναρτημένες ανακοινώσεις:

27/04/2016

Απαντήσεις σχετικά με τα αποσπάσματα από την Επιστημονική Επιτροπή:          

30/04/2016