ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

23 Jun 2016
17:00 - 18:30
ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ