ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

23 Jun 2016
12:00 - 13:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BOLERO

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αλέξανδρος Γ. Kαπανιάρης


2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WEB 2.0 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αργυρώ Ι. Μέκα, Αθηνά Π. Ρουμελιώτου


3. ΠΩΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

Αντώνης Πλαγεράς, Αλέξανδρος Γ. Kαπανιάρης


4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & SERIOUS GAMES : ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε.

Γιώργος Ζαμπέτογλου, Αλέξανδρος Γ. Kαπανιάρης