ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

25 Jun 2016
17:00 - 18:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BOLERO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ

Χρήστος Τριαντόπουλος, Γεωργία Ροκαδάκη


2. ΕΘΝΙΚΟΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΧΘΡΟΥ»

Νίκος Λυμούρης


3. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

Καλέντης Κωνσταντίνος


4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Παναγιώτης Βαρλάγκας