ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

23 Jun 2016
12:00 - 13:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BELAYA

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


1. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χαράλαμπος Μπαρμπαρούσης, Σουζάννα-Μαρία Νικολάου


2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Ε. Πιπεράκη


3. BRAIN-BASED TEACHING ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ουρανία Δ. Λάμπου


4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

Βασίλειος Σ. Κωτούλας, Γεωργία Β. Παλαπέλα


5. ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης, Νικόλαος Παπαδρακάκης, Αναστασία Σπανοπούλου


6. ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βαρβάρα Β. Μαμά