ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

23 Jun 2016
15:00 - 16:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BOLERO

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ


1. THE SELF-DISCOVERY CAMP (SDIC) AND ITS EFFICACY IN TREATING INTERNET USE DISORDER

Satoko Mihara


2. CAN WE SPEAK IN PRIVATE, PLEASE? A TALK FOCUSED ON INTERNET-RELATED PRIVACY.

Josmaarten Swinkels


3. ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FACEBOOK

Νικηφόρος Αγγελόπουλος


4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Κυριακή Γ. Γιώτα


5. ΕΙΜΑΙ 16ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΟΜΩΣ …. ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΟ LOL ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΛΑ

Χαρά Λ. Σάρδη