ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

25 Jun 2016
10:30 - 11:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BOLERO - ELIFE KIDS

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Συζήτηση πάνω σε ταινία του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.