ΕΥ ΖΗΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥ ΖΗΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Σχολιασμός: Ιωάννα Αναστασοπούλου


1. NEW TECHNOLOGIES AND HEALTHY LIFE EXTENSION

Didier Coeurnelle


2. CITIZEN CYBORG IN DANGER. HOW TO PREVENT RISKS OF DEPENDENCY THAT ALREADY THREATENS OUR CYBERNETIC FUTURE? A TECHNOPROGRESSIVIST TRANSHUMANIST VIEW

Marc Roux


3. ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ (ΕΛΚΟΣ-ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ) – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στυλιανός Κούτσιας


4. LIFE 2.0 / DEATH 2.0 – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Χαράλαμπος Τσέκερης