ΤΑ AVATARS ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

25 Jun 2016
09:30 - 11:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BELAYA - ELIFE KIDS - WORKSHOP

ΤΑ AVATARS ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ