Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

25 Jun 2016
13:00 - 15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ BELAYA - ELIFE KIDS - WORKSHOP

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ