ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Biography

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, philosophie, esthétique – arts et technologies de l’image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση και το συντονισμό του ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης».
Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι να παρέχει στους φοιτητές διπλή δεξιότητα στις ψηφιακές τέχνες: καλλιτεχνική και τεχνολογική. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι φοιτητές εξειδικεύονται στην συνεργατική δημιουργία καλλιτεχνικών έργων σε πολυχρηστικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις πάνω στην ψηφιακή τέχνη, την εικονική πραγματικότητα, τα ψηφιακά παιχνίδια, τα εικονικά πολυχρηστικά περιβάλλοντα, τις τεχνολογίες ανάπτυξης δυναμικού καλλιτεχνικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, τις τεχνητές οντότητες και τον ψηφιακό ήχο.

All session by ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

10:00 -15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ BELAYA