Τσίτσικα Άρτεμις

Τσίτσικα Άρτεμις

Biography

Η παιδίατρος Άρτεμις Τσίτσικα αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ και ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Χρούσος). Μετεκπαιδεύτηκε στην Εφηβική Γυναικολογία στη Β΄ Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κρεατσάς) και σε θέματα Ψυχικής Υγείας των εφήβων στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Τσιάντης).

Εκπαιδεύτηκε στα πρωτόκολλα παρακολούθησης των εφήβων στη Λωζάνη της Ελβετίας (Prof. P.A.Michaud). Είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Michigan State University και στο Κentucky University των Η.Π.Α. σε θέματα Εφηβικής Ιατρικής. Εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Iατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει τιμηθεί με δώδεκα επιστημονικά βραβεία και διακρίσεις. Είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και κεφαλαίων σε επιστημονικά συγγράμματα και προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολυάριθμα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Το ερευνητικό της έργο εστιάζει σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των εφήβων στη χώρα μας. Είναι συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Έρευνας EU NEΤ ADB www.eunetadb.eu , η οποία διεξήχθη σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες και αφορά τις διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Είναι επίσης επικεφαλής του Προγράμματος «Αριάδνη» http://ariadni.med.uoa.gr/ και άλλων προγραμμάτων που αφορούν τη σεξουαλική αγωγή, τις διατροφικές διαταραχές, τους εμβολιασμούς, την χρήση του διαδικτύου και την ψυχική υγεία των εφήβων. Επιπλέον, έχει την επιστημονική επιστασία της ελληνικής συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού ENABLE http://enable.org.eu , καθώς και την επιστημονική επιστασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio, http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/com-regio σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, του Υπουργείου Παιδείας.

Είναι Επιστημονική Υπεύθυνος της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» (Διευθύντρια: Καθηγήτρια M. Τσολιά) από την έναρξη της λειτουργίας της (Οκτώβριος, 2006) έως και σήμερα.

Έχει την επιστημονική επιστασία των Οργανισμών «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» www.youth-life.gr και Ομπρέλα www.obrela.gr , και είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της ENACSO (European NGO Alliance for Child Safety Online www.enacso.eu ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής www.youth-med.gr   .

She has been supervising scientifically the NGO’s “For Adolescent Health -F.A.H.” www.youth-life.gr and Obrela www.obrela.gr, and she is also member of the Directory Board as well as the Greek representative to  ENACSO ( European NGO Alliance for Child Safety Online http://www.enacso.eu). She is a member of the Directory Board of the Greek Society of Adolescent Medicine www.youth-med.gr.

All session by Τσίτσικα Άρτεμις