Τσακλακίδου Δόμνα

Τσακλακίδου Δόμνα

Biography

Η κα. Τσακλακίδου είναι ψυχίατρος και γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και εξειδίκευση στην «Διοίκηση και Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης». Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με θέμα σχετικό με τον αλκοολισμό.

Εργάστηκε για πάνω από 10 έτη σε υψηλές θέσεις ευθύνης, στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, σε θεραπευτικές δομές της Ελλάδας (ΟΚΑΝΑ) και του Εξωτερικού (Κλινική Απεξάρτησης από το αλκοόλ στην Γερμανία).

Μετά από μία 5 έτη απασχόληση σε ποικίλες ψυχιατρικές δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, ασκεί, από το 2009, τα ψυχιατρικά της καθήκοντα στην Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Στο πλαίσιο της Κλινικής, δημιούργησε και διευθύνει την «Ειδική Μονάδα Αλκοολισμού και άλλων Εξαρτήσεων», η οποία απευθύνεται σε εξαρτημένα άτομα και παρέχει ψυχιατρικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες εξωτερικής και εσωτερικής διαμονής. Επιπλέον, για πάνω από 20ετία, καλύπτει, σε εθελοντική βάση, τις ψυχιατρικές ανάγκες του Κέντρου Αιμορροφιλικών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθήνας.

Η ακαδημαϊκή της δραστηριότητα συνοψίζεται στην ενεργό συμμετοχή της σε 10 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς επίσης σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με πάνω από 100 επιστημονικές ανακοινώσεις, σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, και στην συγγραφή κεφαλαίων σε 5 Ψυχιατρικά Βιβλία, τα περισσότερα των οποίων αφορούν την ούσιοεξάρτηση και τις εξαρτητικές συμπεριφορές. Το ίδιο αυτό επιστημονικό πεδίο, της ούσιοεξάρτησης, διδάσκει σε τακτική βάση, για πάνω από 10 έτη, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Σχετικά με διοικητική/οργανωτική δραστηριότητα, η κα. Τσακλακίδου συμμετείχε στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του ΟΚΑΝΑ, στην Επιτροπή Συντονισμού, Εποπτείας και Εκπαίδευσης Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, ήταν εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβούλιο του νοσοκομείου ΨΝΑ, διετέλεσε μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής περίπου 20 επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα, ενώ διατελεί μέλος 3 ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, στις 2 εκ των οποίων ως εκλεγμένο μέλος ΔΣ (ITACA, ΕΨΔΕ). Είναι έγγαμος και μητέρα δύο παιδιών.

 

All session by Τσακλακίδου Δόμνα