Κοτοπούλης Θωμάς

Κοτοπούλης Θωμάς

Biography

Ο Θωμάς Β. Κοτοπούλης σπούδασε Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μαθηματικά στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε σπουδές Μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2004 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2005 έχει ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτικού Υλικού του Γραφείου Πιστοποίησης και Πολυμέσων του Ι.Ε.Π. Έχει διδάξει Μαθηματικά και Διδακτική των Μαθηματικών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Εργασίες του και μελέτες έχουν παρουσιαστεί σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Σήμερα υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική των μαθηματικών, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διδακτική μεθοδολογία και στις τεχνικές εκπαίδευσης των ενηλίκων. Έχει εκδώσει επιστημονικά βιβλία, όπως: «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η Επίλυση Προβλήματος», Αθήνα: Γρηγόρη, 2009, «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Δραστηριότητες για τη δόμηση και ανάπτυξη βασικών μαθηματικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο», Αθήνα: Γρηγόρη, 2011, «Τ.Π.Ε. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Τα σύγχρονα υπολογιστικά & δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία», Αθήνα: Γρηγόρη, 2013, κ.ά.

All session by Κοτοπούλης Θωμάς

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12:00 - 13:30
ΑΙΘΟΥΣΑ BELAYA