Κωτούλας Βασίλειος

Κωτούλας Βασίλειος

Biography

Δάσκαλος με Μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και Διδάκτορας Επιστημών του Ανθρώπου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Μαθησιακές Δυσκολίες στο χειρισμό του γραπτού λόγου. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε προπτυχιακό (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και μεταπτυχιακό επίπεδο (ΠΜΣ «Ψυχολογικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας» – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Έχει διδάξει σε – αλλά και έχει οργανώσει – μεγάλο αριθμό σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, θέματα που αφορούν στη διδακτική πράξη.
Υπηρετεί στη Δημόσια Εκπαίδευση ως Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

All session by Κωτούλας Βασίλειος