Θεματικές Ενότητες

 • Εθισμός στο Διαδίκτυο
 • Διαδικτυακά παιχνίδια
 • Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια
 • Σεξουαλική συμπεριφορά και Διαδίκτυο
 • Παρενόχληση-εκφοβισμός στο Διαδίκτυο
 • Αυτοκτονίες και Διαδίκτυο
 • Επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα
 • Διαδικτυακές κοινότητες
 • Ηθική και Διαδίκτυο
 • Ασφάλεια και Διαδίκτυο
 • Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Έξυπνα Δίκτυα – Ευφυή Συστήματα Ναυτιλίας και Αερομεταφορών
 • Έξυπνες Πόλεις – Ευφυείς Μεταφορές
 • Ψηφιακή Πολιτική – Καινοτομία
 • Ψηφιακό Νόμισμα – Ηλεκτρονική Τραπεζική
 • Κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και Διαδίκτυο
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής και Διαδίκτυο
 • Δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης νόσου στο Διαδίκτυο
 • Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Ιατρική – Τηλεψυχιατρική
 • Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην Υγεία
 • Κοινωνικές προεκτάσεις της εισαγωγής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στη ζωή μας
 • Τεχνητή Ευφυΐα
 • Ρομποτική
 • E sports
 • Ψηφιακή Επανάσταση – Μεγάλα Δεδομένα
 • Games for health-Serious games
 • Διατροφή και Διαδίκτυο
 • Κυβερνο-Πόλεμος και Κυβερνο-Ασφάλεια